Polscy psycholodzy, lekarze i stomatolodzy w centrum Dublina

PSMS | Dr Jarosław Leszczyszyn

Dr Leszczyszyn
GASTROENTEROLOG, PROKTOLOG, CHIRURG OGÓLNY

Prof. Jarosław Leszczyszyn uzyskał dyplom lekarza w Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1986 roku. Rok później obronił pracę doktorską na Wydziale Lekarskim tej akademii i uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych.

W 1997 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1998 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2006 roku ukończył studia MBA w National-Louis University w Chicago.

Jest specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej, gastroenterologii oraz proktologii. Zajmuje się szeroko pojętą gastroenterologią, proktologią, chorobami jelita grubego – w tym choroba Crohna i wrodziejącym zapaleniem jelita grubego, przewodów żółciowych i trzustkii. Od lat prowadzi poradnię proktologiczną – dla chorych z chorobami odbytu, odbytnicy i jelita grubego – takimi jak przetoki, hemorrhoidy, szczeliny, zaparcia. Uczestniczy w wielu badaniach klinicznych nowych leków – szczegolnie biologicznych stosowanych w chorobe Crohna.

Działalności naukowa i zawodowa prof.Leszczyszyna związana jest od początku z leczeniem chirurgicznym chorób przewodu pokarmowego, jelita grubego i odbytu. W 1991 roku jako drugi w Polsce wykonał laparoskopową operację laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego, a w 1993 roku pierwszą w Polsce operację laparoskopowej resekcji odbytnicy.

Jako pierwszy w Polsce wprowadził operację hemorrhoidów metodą Longo (PPH). Podczas pracy zawodowej odbył szereg szkoleń i staży zagranicznych w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

Obecnie główny obszar zainteresowań i badań naukowych prof.Leszczyszyna to:
 • leczenie chorób zapalnych jelit (wrzodziejące zapalenie jelita, zapalenie wywołane przez Clostrudium difficile) przeszczepami bakterii jelitowych (FMT);
 • leczenie biologiczne i chirurgiczne choroby Crohna; • wczesna diagnostyka raka odbytu (High Definition Anoscopy, cytologia);
 • zakażenia HPV odbytu (kłykciny kończyste, wczesne nowotwory wewnątrznabłonkowe odbytu – AIN , rak odbytu);
 • wczesna diagnostyka i leczenie raka jelita grubego;
 • małoinwazyjne leczenie hemorrhoidów, w tym: laserem Ultroid, i dearterializacją
THD Posiada członkostwo następujących towarzystw naukowych: • European Crohn’s and Colitis Organisation
 • European Society of Coloproctology
 • International Anal Neoplasia Society
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne
 • Societe Internationale de Chirurgie
 • American Gastroenterology Society
Jest autorem 70 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, autorem dwu monografii i współautorem podręcznika chirurgii laparoskopowej.
Zerezerwuj wizytę tel.: 01 539 04 70

Copyright Parnell Square Medical Suites Ltd 2017 | Design and Development: Graymonk Media Group. Updated on: 21 May 2019